utställningar

PÅ SVEN HARRYS KONSTMUSEUM

Konstnärernas Stockholm

16 jun - 18 sept 2016


Ett Stockholm sett av konstnärer var årets sommarutställning på Sveen Harrys konstmuseum.

En  vandring  genom sekler, en upplevelse att se huvudstaden avbildad och tolkad i ett åttital verk. Från den första riktiga avbildningen av staden utförd av en anonym holländsk konstnär 1630. Några svenska målare fanns inte förrän i slutet av 1600-talet. Erik Dahlbergh var en pionjär med i sitt storverk Suecia Antiqua. Men det är först på 1700–talet som vi genom konsten får en uppfattning om hur Stockholm såg ut.

Den verkliga Stockholmsvyn är Elias Martins skickligt gjorda utsikt från Mosebacke 1783. Där han visar sin kärlek till staden. Ett panorama med tusental figurer.

Artonhundratalet är det decennium då stadsmotiven blir populära. Från ett nästan fotografiskt avbildande till en friare form vid seklets slut.

Konstnärerna spelade en viktig roll genom att visa upp staden snabba tillväxt. Strandvägens husrader. Promenaderna på de nya esplanaderna som Birger Jarlsgatan och Valhallavägen. Nya påkostade hus på Östermalm och arbetarkvarter i Sibirien. Där husgavlarna reser sig mot det som fortfarande var landsbygd. Fint fångat av Ivan Agueli. Medan Eugen Janssons målar utsikten över Riddarfjärdens med gatubelysningen som ett pärlband.

Pråmarnas konturer syns i ett tidigt morgonljus i prins Eugena målning av Stockholms hamn.

Modernismen gör sitt intåg i början av 1900-talet med Isaac Grünewald och Sigrid Hjeténs bilder från Stadsgården. Samtidigt fångar Einar Jolin folkvimlet på en skridskobana. Från ett fönster vid Berzelii park målar Nils Dardel skärgårdsbåtar på redd. Gösta Adrian Nilsson låter staden upplösas i kubistiska fasetter. Rytmiskt vandrar vaktparaden över duken. Hilding Linnqvist är den riktigt inbitna stockholmsskildraren i Disas Dröm. Eric Hallströms stadstrafik vid Tegelbacken en tidig morgon.

Torsten Jovinge iakttar funktionalisternas stad. X:et

och Vera Nilsson hämtar gärna sina motiv i stadens 

Isaac Grünewald, Lyftkranen 1915, foto: Anders Wahlgren

träffpunkter. Förändringen av Stockholm på femtiotalet, då rivningarna satte igång, fångades av

Slas snabba penna och i fotografier av Lennart af Petersen. Lennart Rodhe och Lage Lindell tecknade också en stad i förvandling. I samtidens konst finns stadens mystik i målningar av Peter Tillberg, Jockum Nordström och Yngve Rådberg.

Gästakuratorer för utställningen var Anders Wahlgren och Anna-Karin Pusic. I samband med utställningen visades också Anders Wahlgren sju dokumentärfilmer om Stockholm på museet.

DEN STORA FÄRGSKRÄLLEN PÅ LILJEVALCHS

I september 2008 öppnade "Den stora färgskrällen" på Liljevalchs. Curator Anders Wahlgren kunde åter – efter intensivt deckararbete samla Sigrid Hjertén, Isaac Grünewald och Leander Engströms tidiga verk på Liljevalchs.

Året var 1918 då de tre konstnärerna ställde ut tillsammans

på samma ställe. Ett nittioårsjubileum som redan första

helgen gav en föraning om publikrekord. Efter förlängning

till 11 januari 2009, hade över 80 000 besökt utställningen

trots bistra tider. De 7 500 katalogerna såldes slut redan

till jul, trots tilltryck räckte inte upplagan.

OTTO G CARLSUND PÅ LILJEVALCHS

Carlsundutställningen på Liljevalchs stängde 6 januari 2008,

katalogen slutsåld och oväntat 35 000 beökare. Efter en åtta

års förberedelser lyckades Anders Wahlgren som curator uppfylla Otto G. Carlsunds egen önskan att få ställa ut på Liljevalchs. Mot mångas förmodan blev utställningen hyllad i alla media, fick vågen två gånger i P1:s Kulturprogram Vågen.

Efter att Anders Wahlgrens dokumentärfilm om O.G.C visats

7 december 2007 på K special, fick många som aldrig hört

talas om konstnären, chansen att själva kunna besöka Lijevalchs. De som hann dit fick se den stora väggmålningen "Rapid", en rekonstruktion efter den som Carlsund själv färdigställde till Stockholmsutställningen 1930 – och som försvann. En del av utställningen fortsatte till Norrköpnings Museum.


Rapid 2007 rekonstrueras på Liljevalchs konsthall och målas upp av Hanna Säfström.

Bugattin från 1927 fanns

också att se på utställningen.

© SUECIA MEDIA 2021